طراحی و مطالعات مهندسی پایه در بخش تصفیه آب و پسابهای صنعتی

اصلاح و بهسازی سیستم تصفیه پساب کارخانه فرش زبرجدی
ژانویه 9, 2016
شرکت پالایش نفت آبادان
ژانویه 13, 2016

طراحی و مطالعات مهندسی پایه در بخش تصفیه آب و پسابهای صنعتی

طراحی و مطالعات مهندسی پایه در بخش تصفیه آب و پسابهای صنعتی پالایشگاه لاوان فاز توسعه ظرفیت پالایشگاه

دوره زمانی :

شهریور 1385 الی تیر 1386

کارفرما :

مهندسین مشاور ناموران