طراحی و تامین کالا

اصلاح و بهسازی سیستم تصفیه پساب کارخانه فرش زبرجدی
ژانویه 9, 2016

طراحی و تامین کالا

طراحی و تامین کالا

( ٍEngineering and Procurement services)

واحد mixed bed polisher پالایشگاه بندرعباس

دوره زمانی :

فروردین 1387 الی فروردین 1389

نام کارفرما :

شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی ایران ( پیدک )