مهندسي و تامين کالا

شرکت مهندسی پندآب تدبیر از سال 85 فعالیت های خود را در زمینه مشاوره ٬ مهندسی تامین کالا ساماندهی نمود و با بهره مندی از بانک اطلاعاتی خود ارائه خدمات مهندسی کالا را در کنار سایر خدمات مهندسی آب ٬ پساب ٬ محیط زیست به مخاطبین خود آغاز نموده است.مهندسی تامین کالا خدمتی متفاوت از خدمات فروشنده کالا می باشد ٬ که با هدف تعیین نیاز واقعی هر پروژه٬ نیاز مصرف کننده٬ حساسیت پروژه٬ نوع صنعت و با عنایت به تخصیص بودجه هر پروژه در این شرکت سازماندهی گردیده است و امید است که با ارائه خدمتی نوین در عرصه صنعت به عنوان بازوی تخصصی شرکت های مهندسی و پیمانکاران عمومی عمل نماید.

تنوع گسترده روشهای تصفیه آب و پساب و تفاوت نیاز صنایع و کارفرمایان ٬ محدودیت بودجه ایشان و نیاز به برنامه ریزی در خصوص استفاده بهینه آن و ضرورت توجه اساسی به کاربردی بودن روشها در داخل کشور ما را بر آن داشت که با جدیت بیشتری این مهم را دنبال نموده و خلاء موجود در این زمینه را پاسخگوی همکاران در کلیه بخشها باشیم.

توانمندی شرکت در تامین کالاها:

– تصفیه آب ، آبهای صنعتی و آب مدار خنک کن

– تصفیه انواع پسابهای صنعتی و شهری

– تجهیزات داخلی واحد های زلالسازی و تغلیظ لجن

– انواع فیلترهای موردنیاز در صنعت آب و پساب

– انواع مواد شیمیائی خاص مصرفی در صنعت آب و پساب

– سیستمهای موردنیاز آبهای زیرزمینی

– انواع مواد زیستی کمکی در بهینه سازی سیستم های تصفیه پساب صنعتی و شهری

– انواع سیستم های اسمز معکوس در مقیاس صنعتی و نیمه صنعتی

– انواع پکیج های مولد آب خالص Demineralization package –Polisher package

– انواع سیستم های ابزاردقیق

– سیستمهای جداساز روغن از آب CPI-API-DAF

– سیستمهای تصفیه پسابهای خاص شیمیائی

– لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کیت های آزمایشگاهی

– انواع روشهای ضدعفونی آب وپساب

– کاربرد ازن در تصفیه آب های آلوده و شبکه های خنک کن و پسابهای صنعتی

– تکنولوژیهای بازیافت ضایعات در صنایع مختلف