بيوتکنولوژِي وآموزش

بخش بيوتكنولوژي : پندآب تدبير با بهره بندي از حمايت علمي ،تكنولوژي شركت Bioscience نزديك به یکدهه  است كه با تشكيل هسته اي از متخصصين عالي در اين دانش به بررسي ،آناليز، انجام پايلوت هاي متعدد و نهايتا كاربري عملياتي مواد و محصولات حاصله از اين دانش  بیوآنزیم ها همت گمارده است.

محصولات انتخابي اين بخش همگي ماهيت صددرصد طبيعي داشته و از ميكروالمان هاي خاك جداسازي شده اند و به هيچ وجه ماهيت ژنتيك و ماهيت مصنوعي ندارد لذا كاملا سازگار باطبيعت بوده و در اكثر فعل و انفعالات نتيجه نهايي آنها محصولاتي چون آب و گازكربنيك می باشد. اين بخش در طي ده سال گذشته انواع گروههاي میکروآنزیم ها – بیوآنزیم ها  را با نام تجاري بيوويتا با كاربري در صنعت آب/پساب و محيط زيست عرضه نموده است .امید است قابليت هاي بيشتري از اين مواد و توانمنديهاي آنها در آينده نزديك به مخاطبين معرفي گردد.

بخش آموزش : شرکت مهندسی پندآب تدبیر در راستای هدف بهینه سازی تصفیه خانه های در حال کار و رفع مشکلات اپراتوری ٬ اقدام به راه اندازی بخشی در ساختار شرکت نموده که برگزارکننده دوره های آموزشی با ساختاری متفاوت از آموزش های آکادمیک و با تمرکز بر ارتقاء واستمرارراهبری صحیح و حصول نتایج هر چه بهترکیفی میباشد.این کارگاههای آموزشی با دو شیوه خصوصی (در محل تصفیه خانه کارخانجات) و یا عمومی با ثبت نام از متقاضیان و علاقمندان آزاد و در چند دوره متفاوت برگزار می گردد.