بیوویتا جایگزین لجن فعال در بارگذاری تصفیه خانه فاضلاب و همیار شما در اورهال

بیش از سی ساله تصفیه خانه میزنیم ولی همیشه به چشم یه مزاحم به اش نگاه کردیم در صورتیکه شاهرگ حیاتی هر شهر و روستا و هر صنعتی است ، چطور ؟
یه کارخانه داریم که مثه بقیه کارخانه ها داره کار میکنه فقط فرقش اینه که در تصفیه خانه محیط بیولوژیکی و نیروی انسانی با هم کار میکنن و محصول این کارخانه چیه ؟ آب تصفیه شده و کیک لجن
دو محصولی که هردو قابل استفاده مجدده حتما میگین ما که چندین ساله تصفیه خانه داریم این چیزها را ندیدیم
به زحمت خروجی را مطابق استاندارد کردیم و از کیک لجن هم خبری نبود.
حالا واقعا به دید یک کارخانه بهش نگاه کردین و نشده ،اگه از همین امروز هم یه قدم بردارین رو به جلو هستین
خوب چطوری ؟اگه قصد راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب را دارین ،به جای حمل و نقل و ریخت و پاش لجن های غیر فعال که تا به تصفیه خانه شما برسه خاصیت اش از دست رفته و موجب گسترش آلودگی در طی مسیر و در محل شما میشه ، یه راه ساده استفاده از پودر های فشرده بیوویتا است که در محل کارخانه و تصفیه خانه شما گسترده میشن و قادرند با مقدار کم مثلا حتی با یک کیلوگرم 20000 لیتر بیومس سالم و بدون آلودگی و فعال واقعی تولید کنند.
سخن آخر : تصفیه خانه ساختیدو چند صدمیلیون و گاهی میلیارد خرج کردین ، مگه همه اینا برای این نیست که محصول داشته باشه و فاضلاب به آب تبدیل بشه خوب پس چرا برای نگهداری و بهره برداری آن این همه دست دست میکنین ، راه چاره سیستم در بیوتکنولوژی که بهره برداری ساده تر و موفقی را به شما نشون خواهد داد .