پروژه های انجام شده

 

کارفرما نام پروژه دوره زمانی تصویر مرتبط
شرکت مانی درمانی مطالعات امکان سنجی واحد آب مقطر سازی کارخانه مانی درمانی مهر 1384

الی

اسفند 1384

 01a
مهندسین مشاور ناموران طراحی و مطالعات مهندسی پایه در بخش تصفیه آب و پسابهای صنعتی پالایشگاه لاوان فاز توسعه ظرفیت پالایشگاه شهریور 1385

الی

تیر 1386

 04a
کارخانه آریان کیمیا تک  03a طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی کارخانه آرایشی – بهداشتی اکت در سلفچگان , و نظارت بر اجرا آذر 1385

الی

اسفند 1386

 05a
مهندسین مشاور ناموران طراحی و مطالعات مهندسی پایه در بخش تصفیه آب و پسابهای صنعتی پالایشگاه آبادان فاز توسعه ظرفیت پالایشگاه شهریور 1386

الی

بهمن 1388

 06a
شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی ایران

( پیدک )

طراحی و تامین کالا

( ٍEngineering and Procurement services)

واحد mixed bed polisher پالایشگاه بندرعباس

فروردین 1387

الی

فروردین 1389

 07a
کارخانه فرش زبرجدی اصلاح و بهسازی سیستم تصفیه پساب کارخانه فرش زبرجدی آذر 1390

الی

شهریور 1391

 08a
مشارکت ایوان باستان/سازه های آبی کارفرمای اصلی :

شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران

بهره برداری علمی از تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری 1391-1392  01
پتروشیمی قائد بصیر  03 طرح ارتقاء سیستم تصفیه پساب پتروشیمی قائد بصیر 1391  02