خبرنامه شركت مهندسي پندآب تدبير – اسفند 88

شركت مهندسي پندآب تدبير مفتخر است خلاصه‌اي از پروژه‌ها و كارهاي انجام شده در سال (1388) را به همراه برنامه‌ها و كارگاه‌هاي آتي در زمينه تصفيه آب، پساب و محيط زيست در قالب اين خبرنامه در چهار بخش فني و مهندسي، تأمين كالا، بيوتكنولوژي و كارگاه‌هاي آموزشي به استحضار شما عزيزان برساند.

1- بخش فني و مهندسي
1-1) طراحي واحدهاي آب و پساب و تكميل مدارك مهندسي پايه فاز توسعه پالايشگاه آبادان بصورت قرارداد فرعي با مهندسين مشاور ناموران در بهمن‌ماه 88 تکمیل و  به فرجام رسيد.

2- بخش تأمين كالا
2-1) تأمين كالاي واحد Mixed bed polisher فاز توسعه پالايشگاه بندرعباس كه بصورت قرارداد فرعيEP با شركت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي ( پیدک ) و حصول  پيشرفت 95% و تحويل بخش اصلي كالا در مهرماه 88 تكميل  و به انجام رسيد.

3- بخش بيوتكنولوژي
3-1) كاربري ماده بيوويتا (زيپاك) با هدف ارتقاء و بهينه‌سازي كيفي پساب در مجتمع پتروشيمي قائدبصير گلپايگان با سيستم تصفيه فاضلاب لجن فعال كه نمونه پايلوت آن با موفقيت در آذرماه 88 انجام شده و استفاده از اين ماده COD نمونه را از 1200  در ورودی  بهCOD  100  در خروجی كاهش داده است .
3-2) كاربري ماده بيوويتا (زيپاك) با هدف ارتقاء و بهينه‌سازي كيفي پساب در مجتمع پتروشيمي زاگرس كه نمونه پايلوتيك آن در دي‌ماه 88 با موفقيت انجام شده و COD را در مدت يكماه از 7500 به 150 و آمونياك را از 600 به 25 كاهش داده است و طی کاربری نیمه عملیاتی در یک حوضچه پساب این مرکز با COD 3000 میلیگرم در لیتر در مدت 20 روز به حدود 600 کاهش یافته و آمونیاک آن از 600 به 25 میلیگرم در لیتر کاهش یافت.
3-3) كاربري ماده بيوويتا (زيپاك) با هدف ارتقاء و بهينه‌سازي كيفي پساب در مجتمع نساجي شاديلون با واحدهاي تصفيه يكنواخت‌ساز، بي‌هوازي و هوازی كه در ديماه 88 ميزان COD را از 2000 به كمتر از  200 میلیگرم در لیتر  رسانده است.
3-4) كاربري ماده بيوويتا (زيپاك) با هدف ارتقاء و بهينه‌سازي كيفي پساب در مجتمع نساجي و رنگرزي پاياتكس با سيستم تصفيه فاضلاب شامل حوض‌هاي هوادهي و تصفيه شيميايي كه از آبان‌ماه 88 آغاز شده و تاكنون به نتايج مطلوب در زمينه كاهش COD و حجم لجن رسيده است.
3-5) كاربري ماده بيوويتا (زيپاك) با هدف ارتقاء و بهينه‌سازي كيفي پساب در مجتمع پتروشيمي فجر كه بصورت پايلوتيك با شرايط High TDS در حدود 30000 و حضور فنول در شهريورماه 88 انجام شد و توانست COD نمونه را از 3000 به 240  كاهش دهد.
3-6) كاربري ماده بيوويتا (زيپاك) با هدف ارتقاء و بهينه‌سازي كيفي فاضلاب بيمارستان رازي قائم‌شهر كه منتهي به رسيدن كيفيت پساب به حد استاندارد محيط زيست گرديد.
3-7) كاربري ماده بيوويتا (زيوار) بصورت پايلوت با هدف ارتقاء و بهينه‌سازي كيفي آب استخر  كارخانه ايران‌خودرو به منظور كاهش و حذف گياهان و جلبكها ناشي از ازدياد فسفات و آمونياك كه در شهريور و مهرماه سال 88 با موفقيت پايان پذيرفت بطوريكه در طي 48 ساعت جلبك‌ها از نمونه حذف و BOD به كمتر از 10 و COD به كمتر از 20 رسيد.
3-8) كاربري ماده بيوويتا (زيوار) با هدف ارتقاء و بهينه‌سازي كيفي آب درياچه مصنوعي پارك آبي آزادگان به مدت 5 ماه كه در تيرماه 88 به نتايج مطلوب و حذف كامل گياهان و جلبكها در 25% از درياچه كه ماده بيوويتا به آن تزريق شد رسيد.
3-9) كاربري ماده بيوويتا (زيوار) با هدف ارتقاء و بهينه‌سازي كيفي پساب لاگونهاي هوادهي تصفيه‌خانه فاضلاب بوشهر كه با مشكل راندمان پائين و بعضاً منفي مواجه بوده است. استفاده از اين ماده  در یکدوره 3 ماهه از تيرماه 88 آغاز شد اما بدليل عدم انجام هوادهي،  تنها به موفقيت نسبي در كنترل رشد جلبك‌ها و كاهش COD رسيد.
3-10) استفاده از ماده بيوويتا (آنزيپاك) براي اولين بار بمنظور ارتقاء و بهبود كيفيت پساب سيستم بي‌هوازي تصفيه‌خانه مجتمع صنايع غذايي دينا-توليدكننده محصولات چي‌توز در مشهد در بهمن‌‌ماه 88  كه در حال حاضر نيز ادامه داشته و گزارشات آن در خبرنامه‌هاي بعدي به اطلاع شما خواهد رسيد.
3-11) استفاده از ماده بيوويتا (كمپاك) براي اولين بار با هدف حذف مواد زائد صنعتی  و تجزيه لاتكس و در مجتمع پتروشيمي قائد بصير بصورت نمونه پايلوتي در آذر‌ماه 88 آغاز شد و همچنان ادامه دارد و نتايج آن در خبرنامه‌هاي بعدي اعلام خواهد شد.

4- كارگاه‌هاي آموزشي سال 89
بخش آموزش شرکت مهندسی پندآب تدبیر با هدف ارتقا دانش راهبری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب در سال 1389 همچون دو سال گذشته اقدام به برگزاری  كارگاه‌ها به شرح زير خواهد نمود. در اداره  این کارگاههای آموزشی  از کارشناسان خارجی صاحب دانش در زمینه های یادشده و کارشناسان داخلی با سابقه بهره گرفته خواهد شد.
عنوان
کارگاه شماره 1 : شناخت مشکلات،نارسائی‌ها و بهینه‌سازی روشهای بهره‌برداری از واحد تصفیه پساب بیولوژیکی
کارگاه شماره 2 : روش‌های بارگذاری (loading) سیستم‌های تصفیه پساب
کارگاه شماره 3 :آزمایشات لجن فعال
کارگاه شماره 4 : روش‌های جداسازی چربی و روغن از پساب‌های نفتی
کارگاه شماره 5 :کنترل آلودگی میکروبی پساب‌های صنعتی
کارگاه شماره 6 : کاربری ازن در بهینه‌سازی تصفیه‌خانه‌های آب
کارگاه شماره 7: کاربری ازن در بهینه‌سازی وضعیت
Cooling tower
کارگاه شماره 8 : کاربری ازن در بهینه‌سازی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی
کارگاه شماره 9 : روشهای تصفیه پیشرفته لجن
کارگاه شماره 10 : روش‌های بازیافت و تولید سوخت بیوزیستی از زائدات مختلف صنایع نفت و پتروشیمی و سلولزی

قابل ذكر است كه پيش ثبت نام از ابتداي سال صورت مي‌گيرد.