ارزیابی عرضه محصولات بیوویتا و خدمات بیوتکنولوژی در نگاه مشتریان

کاهش COD پساب پلی رزین
ژانویه 25, 2016
تصفیه خانه های فاضلاب و ضعف راهبری
فوریه 19, 2016

ارزیابی عرضه محصولات بیوویتا و خدمات بیوتکنولوژی در نگاه مشتریان

GRAPH

 

عنوان گزارش :ارزیابی عرضه محصولات بیوویتا و خدمات بیوتکنولوژی

تاریخ تهیه گزارش: آبان ماه 1394

مرجع گزارش : نظر سنجی از کاربران محصولات بیوویتا

 

بررسی شده از 11 شرکت استفاده کننده از محصولات بیوتکنولوژی و بیوویتا ، از سال 86 تا 94

در این نظرسنجی اهم نظرات عبارت بودند از:

درصد رضایت کلی: 45 درصد از مصرف کنندگان 100% از این محصول راضی و 37 درصد  آنان بیش از 80% رضایت داشتند و 18 درصد یعنی دو شرکت  بدلیل نوع فرآیند  موفق به بهره برداری مطلوب از این محصولات در تصفیه خانه های خود نبوده اند.

مدت زمان و دوره های استفاده از این محصول: دوره های استفاده از این محصولات به دلیل متفاوت بودن ماهیت پساب تصفیه خانه های مختلف متغیر بوده، برخی مثل کارخانه های قند ، بدلیل شرائط تولید که در هر سال توقف دارند ، در هر شروع به کار برای راه اندازی یک دوره استفاده کرده اند و برخی دیگر به طور مداوم بدلبل تاثیرات مطلوب مطابق با برنامه داده شده استفاده میکنند و برخی فقط برای راه اندازی سیستم و یا یکدوره استفاده نموده اند.

میزان رضایت از بیوویتا در کنترل شوکهای هیدرولیکی:  42 درصد از مشتریان بیش از 80% رضایت داشته و 40درصد بین %40 تا 60%  در کنترل شوک ها موفق گردیده اند بوده و 18 درصد نیز اساسا بدلیل نوع فرآیند چندان موفق نبودند.

میزان رضایت از بیوویتا در قبال شوکهای کیفی: قریب به ده درصد از مصرف کنندگان رضایت کامل صد در صد و 30 در صد رضایت بالای 80% و 40 درصد بین 40 تا60 درصد رضایت داشتند.

و تغریبا همه مصرف کنندگان درحین بروز این شوک ها خروجی استاندارد را با کاربری این محصولات داشته اند.

– لازم به ذکر است در دو مورد اخیر برخی کارخانه ها بدلیل نوع نوع فرایندها و یا ساختار موجود در تصفیه خانه هایشان با شوک هیدرولیکی یا کیفی مواجه نمیشدند.

 

کاهش استفاده از مواد شیمیایی: در مواردی که از ماده بیوویتا استفاده شده به دلیل افزایش قابلیت سیستم ، قادر شده است که پساب را با آلودگی بالاتر نیز به هوادهی دریافت کند ، این موضوع به کاهش مصرف مواد شیمیائی در بالادست منجر شده است .

امکان بارگذاری های بالا : موثر بوده حتی برخی بصورت پایلوت و آزمایشگاهی بارگذاری های خیلی بالاتر را هم آزمایش و نتیجه گرفته اند.

بهترین خروجی COD: محدوده خروجی بین 0 تا 200 بوده که اکثریت کمتر از 50 بوده اند.

 

دیدگاه ها بسته شده است